Biografier

Herman Løvenskiold


Født: 20.06.1869
Død: 02.02.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Telemark fylke Oberstløitnant Høyre
1925-27 3. representant Telemark fylke Oberstløitnant, gårdbruker Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1926- Varapresident Odelstinget

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Sosialkomiteen
1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Kom som forsterkning i 1926, ved behandling av dekkelse av overskridelser på ekstraordinære bevilgninger til hæren 1912-1919.

Formann i Militærkomiteen
Erstattet av Wefring i 1927.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn i 1927. Døde samme år, Venger trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Døde i 1927, Schjerven trådte inn i hans sted.

Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 20.06.1869, Oslo.
Sønn av godseier, cand. jur. Herman Løvenskiold (1822-1910) og Mina Heftye (1831-1899).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss, Oslo (1887)
Høyskoleeksamen (1893)

Offiser (1890)
Aspirant - Generalstaben (1895)
Adjoint (1900)
Kaptein (1900)
Major - Bataljonssjef (fra 1914) (fra 11. sept. 1914)
Oberstløytnant - Nestkommanderende ved Telemarkens inf.reg. nr.3 (fra 1918) (fra 1. jan. 1918)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Bamble formannskap
1913-16 medlem Bamble formannskap
1916-19 medlem Bamble formannskap
1919-22 ordfører Bamble herredsstyre
1922-25 medlem Bamble formannskap
1925-1927 medlem Bamble formannskap (Tsd.)

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale og private verv, Bamble
Medlem - Direksjonen Langesundsfjordens Kraftselskap (fra 1914)
Varamann - Vassdrags- og elektrisitetsvesenets hovedstyre (fra 1926)

Diverse:

Slektskap: Om hans farfar, F. M. F. W. Løvenskiold, og andre representanter av hans navn og slekt, se Lindstøl s. 575-77.