Organisasjonsprofil

Krigsinvalideforbundet (KIF)

Adresse

Postboks 749 Sentrum
0106 Oslo

Telefon

23 095012

Internett

krigsinvalideforbundet.net

Epost

krigsi@online.no

Organisasjonsnummer

971437278

Publikasjon

Krigsinvaliden

Har underenheter på

Fylkesnivå

Stiftet

1954
Om organisasjonen

Krigsinvalideforbundet ble startet 21.4.1954. Formålet er å arbeide for at mennesker med krigsskader og deres etterlatte fra krigen 1939-45 får de ytelser fra samfunnet som er definert i våre lover.

P.t. utgir vi bladet Krigsinvaliden 4 ganger pr. år, samt at vi er tilgjengelig for vår medlemmer når de ber om dette. Vi arbeider nå med å få våre arkiver inn på Riksarkivet. Trolig nedlegges vi i 2008.

 

Kilde: Organisasjonsarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data