Organisasjonsprofil

Riksfondet for nynorsk presse

Adresse

Postboks 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon

21504722

Internett

Epost

riksfondet@dagogtid.no

Stiftet

1964
Om organisasjonen

Riksfondet skal støtte nynorske medietiltak generelt, og avisa Dag og Tid spesielt.

 

Kilde: Organisasjonsarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data