Priv til red.

Frank Jenssen ny informasjonssjef

Frank Jenssen (31) har i dag tiltr�dt som informasjonssjef i H�yres Hovedorganisasjon.

Frank Jenssen er kommunalr�d og gruppeleder for H�yre i Trondheim, noe han n� tar permisjon fra til over stortingsvalget. Han er dessuten leder for Trondheim H�yre. Sentralt er han medlem av H�yres Kommunalutvalg, og av programkomiteen og dens arbeidsutvalg.

Han har tidligere v�rt valgkampsekret�r i S�r-Tr�ndelag H�yre, politisk sekret�r for ordf�reren i Trondheim og gruppesekret�r for Oslo H�yres bystyregruppe. I Unge H�yre var han medlem av Sentralstyret 1992-96, hvorav de to siste �r som nestleder.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data