20.05.2005

Audun Lysbakken, stortingsrepresentant for SV

- N� skal kyniske pyramidespill vekk

SV er glad for at regjeringen i dag har lagt fram et etterlengtet lovforslag mot de kyniske pyramidespill vi har hatt i Norge. SVs stortingsrepresentant Audun Lysbakken, som i lengre tid har etterlyst handling fra regjeringen, sier SV vil bidra til at saken blir behandlet i Stortinget s� fort som mulig.

- Regjeringen har somlet fryktelig i arbeidet mot pyramidespill, og m� b�re ansvaret for at Norge har blitt en frihavn for pyramider. N�r det n� endelig kommer en lov er det i seineste laget, men SV er glade for at vi endelig f�r gjennomslag for en strengere lovgivning, sier Audun Lysbakken.

Lysbakken mener loven skulle v�rt p� plass for flere �r siden, men sier at presset p� Valgjerd Svarstad Haugland endelig har virket med at regjeringen n� har valgt � legge frem et forslag for Stortinget.

- SV vil n� g� gjennom enkeltbestemmelsene i det nye lovforslaget for � f� vurdert om de er strenge nok. Vi vil s�ke samarbeid med regjeringspartiene for � f� i havn et sterkt nok lovverk, sier Lysbakken

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data