Fra Oslo SáB/SfPs valgprogram 2003

Litt historie:

Starten til Samefolkets Parti var i 1962, da Samefolkets Liste(SL) ble stiftet i Karasjok, Finnmark Fylke, der Hans Guttorm ble valgt som leder. I 1965 fikk SL 2 representanter i kommunestyret i Karasjok.

I begynnelsen var det direkte valg fra kommune til fylkesting. Hans Guttorm fra Karasjok var SLs representant i Finnmark fylkesting. I 1979 stilte SL liste til Finnmark fylkestingsvalg med eget program. Da fikk Guttorm fornyet tillit.

I 1993 startet arbeidet med � samle 5000 underskrifter for � kunne etablere Samefolkets Parti som et landsdekkende politisk parti.

I dag har vi en eller flere representanter der vi har stilt liste; i kommunene Kautokeino, Karasjok, Tana og Nesseby, samt i Finnmark fylkesting.

Dessuten har vi lokalpartier i Kautokeino, Alta, Karasjok, Tana, Karasjok, Vestlandet og i Oslo.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data