Fra Fedrelandspartiets prinsipprogram 2001

2001

Prinsipprogram for Fedrelandspartiet

Vi vil oss et land som er frelst og fritt,

og ikke sin frihet m� borge!

Vi vil oss et land som er mitt og ditt,

og dette v�rt land heter NORGE!

(Per Sivle)

ID�GRUNNLAG

Fedrelandspartiet vil verne om Norges nasjonale interesser, og forsvare og videreutvikle v�r norske og kristne kulturarv (ut fra en demokratisk grunnholdning).

Fedrelandspartiet m�lsetting er at Norge skal forbli en norsk nasjonalstat, i samsvar med det prinsipp om folkesuvereniteten som ble knesatt p� Eidsvoll i 1814. Norge m� forbli et "fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike", slik det er fastsl�tt i Grunnlovens � 1.

Fedrelandspartiet er derfor mot medlemskap i EU, og mot masseinnvandring til Norge. Begge deler er ensbetydende med � "avhende" landet, og derfor grunnlovsstridig.

Fedrelandspartiet bygger p� FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Disse fastsl�r at "Alle folk har selvbestemmelsesrett. I kraft av denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling og fremmer fritt sin egen �konomiske, sosiale og kulturelle utvikling". Tvangsinnf�ringen av et flerkulturelt samfunn er en klar krenkelse av nordmenns menneskerett. Der sies ogs� uttrykkelig: "Ikke i noe tilfelle m� et folk bli ber�vet sitt eget eksistensgrunnlag". Men masseinnvandringen truer det norske folks eksistensgrunnlag. Og videre: "Alle folk kan for � fremme sine egne form�l fritt r�de over sine naturrikdommer".

Fedrelandspartiet �nsker et globalt fellesskap av selvstendige folkeslag i egne hjemland. Et verdenssamfunn best�ende av selvstendige nasjoner som viser respekt for hverandres rettigheter, er det beste grunnlag for fred i verden. Nasjonalitetsprinsippet er selve grunnlaget for folkeretten. "Norge for nordmenn", som har v�rt norsk politikk siden Harald H�rfagres tid, er i samsvar med dette.

Fedrelandspartiet mener at Statens prim�re oppgave er � skape gode forhold for landets egne innbyggere. Fedrelandspartiet er ikke imot at vi i rimelig utstrekning hjelper mennesker fra andre land som er i n�d, men det m� skje i eller i n�rheten av deres egne hjemland. Innenfor v�rt eget land har vi mer enn nok av sosiale oppgaver, og det er v�r plikt � prioritere v�re egne. "Hva du evner kast av, i de n�rmeste krav". (Bj�rnstjerne Bj�rnson).

Fedrelandspartiet vil bevare Norge norsk. I mer enn tusen �r har nordmenn kjempet for retten til � bestemme hva som skal skje med landet v�rt. Vi vil ikke underkaste oss andres �nsker om hvordan de mener Norge skal v�re.

Fedrelandspartiet kjemper for nordmenns menneskerett!

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data