Statsråder fordelt på departement

Om Departementet for industri og håndverk (2000) (22.09.1955-10.01.1978)

Om Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri (2000) (01.01.1903-04.12.1947)

Om Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet (2000) (05.12.1947-21.09.1955)

Om Industridepartementet (2000) (11.01.1978-31.12.1987)

Om Næringsdepartementet (2000) (01.01.1988-31.12.1992)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Finn Kristensen (Ap) 04.09.1992-30.12.1992
Ole Knapp (Ap) 03.11.1990-03.09.1992
Petter Johan Thomassen (H) 16.10.1989-02.11.1990
Finn Kristensen (Ap) 09.05.1986-15.10.1989
Petter Johan Thomassen (H) 04.10.1985-08.05.1986
Jan P. Syse (H) 16.09.1983-03.10.1985
Jens-Halvard Bratz (H) 08.06.1983-15.09.1983
Jens-Halvard Bratz (H) 14.10.1981-07.06.1983
Finn Kristensen (Ap) 04.02.1981-13.10.1981
Lars Mauritz Skytøen (Ap) 08.10.1979-03.02.1981
Olav Haukvik (Ap) 11.01.1978-07.10.1979
Bjartmar Gjerde (Ap) 15.01.1976-10.01.1978
Ingvald Johan Ulveseth (Ap) 16.10.1973-14.01.1976
Ola Skjåk Bræk (V) 18.10.1972-15.10.1973
Konstituert statsråd Per Kleppe (Ap) 24.09.1971-03.11.1971
Finn Lied (Ap) 17.03.1971-17.10.1972
Sverre Walter Rostoft (H) 12.10.1965-16.03.1971
Karl Trasti (Ap) 20.01.1964-11.10.1965
Trygve Lie (Ap) 25.09.1963-19.01.1964
Kaare Meland (H) 28.08.1963-24.09.1963
Trygve Lie (Ap) 04.07.1963-27.08.1963
Kjell Holler (Ap) 09.04.1959-03.07.1963
Gustav Adolf Sjaastad (Ap) 22.01.1955-08.04.1959
Nils Kristoffer Handal (Ap) 02.11.1953-21.01.1955
Erik Brofoss (Ap) 18.05.1953-13.09.1953
Lars Samuel Myhrer Evensen (Ap) 19.11.1951-01.11.1953
Konstituert statsråd Arne Gulbrand Drogseth (Ap) 29.06.1951-10.11.1951
Lars Samuel Myhrer Evensen (Ap) 05.11.1945-18.11.1951
Konsultativ statsråd Reidar Carlsen (Ap) 05.11.1945-30.06.1946
Lars Samuel Myhrer Evensen (Ap) 25.06.1945-04.11.1945
Sven Nielsen (H) 09.03.1945-24.06.1945
Olav Hindahl (Ap) 01.10.1942-11.03.1945
Anders Rasmus Frihagen (Ap) 02.04.1942-30.09.1942
Terje Wold (Ap) 07.06.1940-01.04.1942
Anders Rasmus Frihagen (Ap) 02.10.1939-06.06.1940
Trygve Lie (Ap) 01.07.1939-01.10.1939
Alfred Martin Madsen (Ap) 20.03.1935-30.06.1939
Lars Olai Meling (V) 03.03.1933-19.03.1935
Ivar larsen Kirkeby-Garstad (Bp) 14.03.1932-02.03.1933
Per Larssen (Bp) 12.05.1931-13.03.1932
Lars Oftedal (V) 15.02.1928-11.05.1931
Anton Ludvik Alvestad (Ap) 28.01.1928-14.02.1928
Charles Robertson (H) 05.03.1926-27.01.1928
Lars Olai Meling (V) 25.07.1924-04.03.1926
Johan Henrik Rye Holmboe (FV) 30.05.1923-24.07.1924
Johan Henrik Rye Holmboe (FV) 06.03.1923-29.05.1923
Lars Oftedal (V) 20.10.1922-05.03.1923
Johan Ludwig Mowinckel (V) 22.06.1921-19.10.1922
Gerdt Henrik Meyer Bruun (H) 21.06.1920-21.06.1921
Birger Stuevold-Hansen (V) 20.02.1919-20.06.1920
Kristian Friis Petersen (V) 01.10.1916-19.02.1919
Johan Castberg (Ad) 31.01.1913-02.06.1913
Ambortius Olsen Lindvig (FV) 20.02.1912-30.01.1913
Bernhard Cornelius Brænne (H) 11.06.1910-19.02.1912
Sofus Arctander (FV) 02.02.1910-10.06.1910
Lars Kristian Abrahamsen (V) 19.03.1908-01.02.1910
Sofus Arctander (V) 23.10.1907-18.03.1908
Sofus Arctander (V) 11.03.1905-22.10.1907
Paul Benjamin Vogt (H) 01.09.1904-10.03.1905
Jakob Marius Schøning (V) 22.10.1903-31.08.1904
Otto A. Blehr (V) 31.12.1902-21.10.1903