Biografier

Olav Kjørven


Født: 1963
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Utenriksdepartementet 26.10.2001 - 15.02.2005