Biografier

Oscar Jacobsen


Født: 01.01.1850
Død: 06.08.1902
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 05.03.1888 - 12.07.1889
Statsråd Indredepartementet 28.08.1888 - 30.09.1888