Biografier

Olav Thorbjørnsen Vegheim


Født: 25.10.1895
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 4. representant Telemark fylke Redaktør Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Telemark fylke Redaktør Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1937-45 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Valgkomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske kongress i Haag, 1938.

Personalia:

Født 25.10.1895, Bø i Telemark.
Sønn av småbruker og tømmermann Thorbjørn Vegheim (1865-1946) og Aslaug Strand (1865-1941).

Utdanning og yrke:

Reiste - Nordiske og baltiske land, i England, Belgia, Frankrike, Schweiz, Tsjekkoslovakia og Østerrike
Middelskoleeksamen (1913)
Student priv. (1926)

Journalist - "Ny Tid" i Trondheim (noen mndr)
Journalist - ?
Handelsbetjent og kontorist (1914-1915)
Forretningsfører - "Østerdalens Socialdemokrat" (1916)
Redaktør - "Folkeviljen", Harstad (1917)
Redaktør - "Arbeidets Rett", Røros (1918)
Redaksjonssekretær - "Ny Tid", Trondheim (1918-1921)
Redaktør - "Klassekampen" i Oslo (1921-1923)
Tjenestgjorde - Ved byrået i Berlin (1923) (som medlem av Ungdoms-Internasjonalens eksekutivkomite. Et par måneder)
Tjenestgjorde - Moskva (1923) (som medlem av Ungdoms-Internasjonalens eksekutivkomite.4 mndr)
Drev - Opplysningsarbeid for Norges Kommunistiske Parti (1923-1924) (vinteren 1923-24)
Arbeidet - Med det kommunistiske partis opplysningsarbeid (fra 1924)
Vik. redaktør - "Rjukan Arbeiderblad" (1927)
Redaksjonssekretær - "Bergens Arbeiderblad" (fra 1927) (fra 1. mars 1927)
Redaktør - "Telemark Arbeiderblad" Skien (1928-1940) (avskjediget som redaktør, da avisen ble stoppet 1. des. 1940)
Vaktmann - A/S Heistad Fabrikker (1941-1945)
Kst. fylkesfullmektig - Telemark (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1945 medlem Gjerpen herredsstyre
Fra 1945 ordfører Gjerpen herredsstyre

Offentlige verv:

Overformynder - Gjerpen
Medlem - Gjerpen skolestyre
Medlem - Styret folkeboksamlingene
Medlem - Fylkets helsenemnd
Formann - Bygdeboksnemnda for Gjerpen

Verv i partier:

Medlem - Ungdoms-Internasjonalens eksekutivkomite (1923-1924)
Deltok - Ungdoms-Internasjonalens kongress i Moskva (1924)

Verv i organisasjoner:

Organiserte - Arbeidernes opplysnings- og studieforbund på Island
Medlem - Styret Norges Herredsforbund
Medlem - Arbeidsutvalget Norges Herredsforbund

Litteratur:

Skrev - Brosjyren "Bondeungdommen og kommunismen"
Skrev - Brosjyren "Marx og marxisme"
Skrev - Brosjyren "Fra kaos mot plan i Norge"