Biografier

Kristian Pedersen Tønder


Født: 09.11.1860
Død: 09.03.1934
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 1. Trondenes Sogneprest Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 2. Senjen Sogneprest Arbeiderpartiet
1922-24 1. representant Troms fylke Sogneprest Arbeiderpartiet
1925-27 1. representant Troms fylke Sogneprest Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Troms fylke Sogneprest Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Troms fylke Sogneprest Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Toldkomiteen
1919-21 Medlem i Næringskomite nr.1
1922-24 Sekretær i Næringskomite nr.1
1925-27 Sekretær i Næringskomite nr.1
1928-30 Formann i Næringskomite nr.1
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn i den utvidete komité.

1931-33 Formann i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Erstattet av Foshaug 12.04.-01.05 og fra 21.05 og ut sesjonen i 1932.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Om lov om forandring i lov om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1919-21 Medlem i Fullmaktskomiteen
1922-24 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Sekretær i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Sekretær i Fullmaktskomiteen
Sekretær i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Sekretær i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Sekretær i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1931-33 Nestformann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Sekretær i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 09.11.1860, Sørli, Nesna.
Sønn av gårdbruker Peder Mikal Kristoffersen (1819-1885) og Jacobine Kristine Arntsdatter (1830-1896).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Tromsø seminarium (1883)
Student (fra 1887)
Cand. theol. (1894)
Praktikum (1901)

Lærer - Ibestad (et års tid)
Lærer - Dyrøy og Tranøy
Lærer - Kristiania folkeskoler (et halvt år)
Arbeidet - Lensmannskontoret i Mo i Rana (fra 1877)
Lærer - Gundersens, senere St. Hanshaugens skole i Oslo (1888-1902)
Opprettet og ledet - Tønders middelskolekursus (1900) (sammen med et par andre)
Resid. kapellan - Ibestad (1902-1907) (14. mai 1902)
Sogneprest - Salangen sognekall (1907-1931) (17. juni 1907)
Redaktør - Bladet "Folkeviljen" (fra 1911) (begynte bladet i 1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 ordfører Salangen herredsstyre
1907-10 ordfører Salangen herredsstyre
1910-13 ordfører Salangen herredsstyre
1913-16 ordfører Salangen herredsstyre
1916-19 ordfører Salangen herredsstyre
1919-22 ordfører Salangen herredsstyre
1922-25 ordfører Salangen herredsstyre
1925-28 ordfører Salangen herredsstyre
1928-31 ordfører Salangen herredsstyre
1931-1934 ordfører Salangen herredsstyre (Tsd.)

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Salangen
Formann - Salangen kretssykekassen
Formann - Det stedlige fabrikktilsyn, Salangen
Medlem - Fylkets sykehuskomite for oppførelse av moderne sykehus
Formann - Salangen skolestyre (1903-1911)
Formann - Salangen forliksråd (1908-1931)
Medlem - Fylkesskolestyret (fra 1915)
Medlem - Hypotekbankens bankråd (1927-1932)
Medlem - Fiskerforsikringens appellnemnd (1928-1933)

Verv i partier:

Formann - Arbeiderpartiets avholdsgruppe i Stortinget (1928-1933)