Biografier

Ivar Engebretsen Tufte


Født: 08.01.1875
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 5. representant Buskerud fylke Gårdbruker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Landbrukskomiteen
1937-45 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Trådte inn for Hundseid i 1945, gikk ut igjen for Egil Berg samme år.

Personalia:

Født 08.01.1875, Nordre Tufte, Hol i Hallingdal.
Sønn av gårdbruker Engebret Eriksen Tufte (1839-1897) og Birgit Ivarsdatter Kleppe (1847-1921).

Utdanning og yrke:

Arbeidet - Gårdsbruk og i handelsforretning i Hol
Arbeidet - Meget for å bedre poståpnernes lønns- og arbeidsvilkår
Handelsbestyrer - Flå (1900-1917)
Poståpner - Flå (fra 1901)
Gårdbruker - Fjellheim, Flå (fra 1910) (kjøpte gården og har siden drevet den)
Bankkasserer - Flå (1920-1944)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Flå herredsstyre
1913-16 medlem Flå herredsstyre
1916-19 medlem Flå herredsstyre
1919-22 ordfører Flå herredsstyre
1922-25 ordfører Flå herredsstyre
1925-28 ordfører Flå herredsstyre
1928-31 medlem Flå herredsstyre
1934-37 medlem Flå herredsstyre
1937-1940 medlem Flå herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Flå forlikskommisjon og forliksråd
Medlem - Flå skolestyre (i 12 år)
Innehatt - Omtrent alle kommunale tillitsverv, Flå
Innehatt - En rekke fylkeskommunale verv, Buskerud
Formann - Komite av 1934 for å skaffe Flå elektrisk lys
Medlem - Den depart. komite om poståpnernes lønninger av 1918
Medlem - Utvalget om poståpnernes lønninger av 1936
Medlem - Flå forlikskommisjon og forliksråd (til 1940)(i 30 år) (-1-1940)(i 30 år)

Verv i partier:

Formann - Flås samlingsparti (i 24 år)
Medlem - Samlingspartiets fylkesstyre

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Poståpnernes Landsforbund
Aktiv - Ungdomsarbeidet
Formann - Flås ungdomslag
Medlem - Styret Poståpnernes Landsforbund (1916-1946)
Varaformann - Styret Poståpnernes Landsforbund (fra 1918)
Formann - Styret Poståpnernes Landsforbund (1932-1946)
Medlem - Styret Statstjenestemannsforbundet (1937-1945)

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet Nes og Flaa Sparebank (i 16 år)
Formann - A.s Flå Kraftforsyning
Medstifter - Flå Sparebank (1920)

Diverse:

Slektskap: Hans far var søskenbarn av Halvor Berg, se Lindstøl s. 70.