Biografier

Hans Jakob Sparre Schneider


Født: 11.05.1881
Død: 30.03.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 2. suppleant Ålesund, Molde, Kristiansund Kaptein og overrettssakfører Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Varamedlem i Administrasjonskomiteen
Møtte for Witzøe 30.03.-07.04.1933.

Personalia:

Født 11.05.1881, Bolsøy.
Sønn av overlærer Johan Andreas Schneider (1847-1919) og Petra Møller (1855-1946).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss, Oslo (1900)
Cand. jur. (1909)

Amtsfullmektig - Romsdals amt
Overrettssakfører - Molde
Offiser (1905)
Lærer - Underoffisersskolen i Bergen (1907)
Adjutant - Søndmøre linjebataljon (1908-1910)
Edsv. fullmektig - Romsdals sorenskriveri (1911-1913)
Kaptein og regiments intendant - Møre inf. reg. nr. 11 (1913-1917)
Fullmektig - Advokat Stuevold-Hansen og overrettssakfører Parelius (1914-1918)
Kaptein og kompanisjef - Møre inf. reg. nr. 11 (1917-1930) (fra 1. juli 1917 til 1930, da han gikk over i overtallig stilling)
Fullmektig - Egen forretning på Molde (fra 1919)
Oberstløytnant og adm. sjef - Møre inf. reg. nr. 11s landvernsbataljon (fra 1939) (fra 27. sept. 1939)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 varaordfører Molde bystyre
1919-22 varaordfører Molde bystyre
1925-28 varaordfører Molde bystyre
1928-1930 ordfører Molde bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Molde (1917-1922)

Andre administrative verv:

Viseformann - Direksjonen Romsdals Veksel- og Landmandsbank (1921-1923)
Formann - Romsdals Veksel- og Landmandsbanks administrasjonsstyre (1923-1931)
Medlem - Forstanderskapet Molde nye Sparebank (fra 1929)
Viseformann - Forstanderskapet Molde nye Sparebank (fra 1939)

Diverse:

Okkupasjonen: Som medlem av N. S. ble han innsatt som ordfører i Molde fra 1941 til kapitulasjonen og var senere syk til sin død.
Slektskap: Han var søstersønn av ovennevnte U. W. Møller og gjennom sin far beslektet med nedennevnte C. Sparre.