Biografier

Johan Normann Pedersen


Født: 29.07.1867
Død: 02.11.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Finmark fylke Gårdbruker, skogopsynsbetjent Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Protokollkomiteen
Møtte for W. Larssen 09.04.-24.05.1923 og 28.04.-06.06.1924.

Personalia:

Født 29.07.1867, Kålhus i Bodin.
Sønn av småbruker Abel Pedersen (1841-1907) og Jensine Amalie Gundersen (1844-1939).

Utdanning og yrke:

Fisker (1883-1889)
Lensmannsassistent - Sørøysund og Kvalsund (1889-1900)
Oppsynsbetjent - Vårtorskefisket (1889-1909)
Småbruker - Melkøy ved Hammerfest (1900-1935)
Fisker og (tildels) fiskekjøper - Melkøy ved Hammerfest (1900-1935)
Skogoppsynsbetjent (1901-1938) (Tsd)
Tilsynsmann - Melkøy og Mylingen fyrlamper (1903-1935)
Inspektør - Statsgaranterte lån til fiskere og kjøpere ved Norges Banks avdeling i Hammerfest (1933-1938) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 ordfører Sørøysund herredsstyre
1913-16 ordfører Sørøysund herredsstyre
1925-28 ordfører Sørøysund herredsstyre
Ukjent periode medlem Sørøysund herredsstyre (i 18 år)

Offentlige verv:

Overformynder - Sørøysund (i 18 år)
Formann - Fattigstyret, Sørøysund (i 9 år)
M. fl. - Verv, Sørøysund
Medlem - Den depart. komite av 1913 om en bedre behandling av fiskevarer
Medlem - Komiteen av 1917 om en landsorganisasjon for fiskere
Fylkesvalgt medlem - Fiskerirådet (i 2 perioder)
Takstmann - Hypotekbanken (til 1930)(i 30 år) (-1-1930)(i 30 år)
Forlikskommissær - Sørøysund (1903-1930)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Hammerfest (fra 1924)