Biografier

Alexander Christian Møller


Født: 1762
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Arendal Distriktskirurg
Riksforsamlingen 1814 1. representant Arendal Distriktslæge