Biografier

Thomas Arbo Høeg


Født: 21.11.1852
Død: 13.02.1930
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Skibsreder Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Nestformann i Protokollkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Den forberedende fullmaktskomite
Møtte for Meinich.

Personalia:

Født 21.11.1852, Tangen i Drammen.
Sønn av seilmaker Ole Alsing Høeg (1804-1874) og Elen Johanne Nielsen (1819-1914).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Drammens latinskole (1869)

Ansatt - Trelastforretning hos H. H. Parr, Oslo
Ansatt - Trelastforretning hos sin fetter Thv. Wærner, Drammen (1870-1875)
Ansatt - Firmaet Knutsen & Herlofson (fra 1875) (firmaet drev skipsrederi, skipsmegler- og kullforretning, dampskipsekspedisjon, is- og trelasteksport m. m)
Drev - Firmaet Knutsen & Herlofson (1886-1930) (overtok firmaet i 1886 og drev den til sin død, idet han dog sluttet som skipsreder omkring 1924)
Russisk visekonsul (1889-1914)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Larvik bystyre
1901-04 medlem Larvik bystyre
1904-07 ordfører Larvik bystyre
1907-10 medlem Larvik bystyre
1910-13 medlem Larvik bystyre
1913-16 medlem Larvik bystyre
1916-1917 medlem Larvik bystyre
1918- ordfører Larvik bystyre
1919-22 medlem Larvik bystyre
1922-25 medlem Larvik bystyre
1893-1898 medlem Larvik bystyre
Ukjent periode medlem Larvik formannskap (den meste tid av bystyreperiodene 1893-1925)

Offentlige verv:

Overformynder - Larvik
Medlem - Fattigstyret, Larvik
Medlem - Rekke kommunale komiteer, Larvik
Formann - Larviks provianteringsråd
Suppleant - Styret Norges Banks avdeling, Larvik
Medlem - Den kirkelige fattigpleie, (Larvik)
Medlem - Kirkens forstanderskap, (Larvik)
Medlem - Menighetsrådet, (Larvik)
Formann - Larvik Telefonselskaps styre (1893-1921)
Medlem - Tilsynskommisjonen Jarlsbergbanen (1915-1923)

Verv i organisasjoner:

Formann - Larviks handelsstandsforening
Æresmedlem - Larviks handelsstandsforening
Formann - Norsk Landstelefonforenings styre
Æresmedlem - Larviks turn- og idrettsforening

Andre administrative verv:

Medlem - Larvik Sparebanks direksjon
Ordfører - Larvik Sparebanks forstanderskap

Diverse:

Slektskap: Om hans bror, se Lindstøl s. 422.