Biografier

Wilhelm Sigvard Hjorth Dietrichson


Født: 30.07.1880
Død: 04.08.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 3. Nedre Romerike Generalsekretær Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av H. R. Simonsen 25.06.-09.07.1919, 11.11.-15.12.1920 og 03.02.-08.02.1921.

Personalia:

Født 30.07.1880, Oslo.
Sønn av løytnant David Dietrichson (1856-1921) og Maria Amalie Hjorth (1859-1930).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Smålenenes landbruksskole på Kalnes (1899)
Eksamen - Norges landbrukshøyskoles jordbruksavdeling (1901)
Studerte - Med stipendium foravl og frøhandel i Sverige og Danmark (1904)

Kontrollassistent og landbrukslærer - Østfold (1902-1903)
Frømegler - Felleskjøpet, Oslo, (1903-1908)
Redaktør - Landbruksbladet "Frøi" (1908-1910)
Sekretær - Norsk Landmandsforbund (1910-1920) (som fra 1922 antok navnet Norges Bondelag)
Eide - Gården Myrvold i Oppegård (fra 1910) (bosatt her en del år)
Kjøpte og drev - Finstad i Ski (fra 1918)
Generalsekretær - Norsk Landmandsforbund/Norges Bondelag (1920-1941) (han ble 4. mars 1941 avskjediget av tyskerne og N. S)
Generalsekretær - Norges Bondelag (1945) (12. mai 1945 til 1. nov. s. å)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Kråkstad herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Vinmonopolets undersøkelseskomite av 1928
Medlem - Trustlovkt. av 1935
Medlem - Den antikvariske bygningsnemnd
Opprettet - Follo landbruksskole (1922)
Varamann - Kringkastingens styre (fra 1933)

Verv i partier:

Generalsekretær - Bondepartiet (1920-1931)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Norges Bondelag (fra 1948)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet for Centralkassen for Bøndernes Driftskredit av 1925
Medlem - Styret for forsikringsselskapet Odin (fra 1938)
Formann - Kontrollkomiteen for forsikringsselskapet Samtrygd (1938-1943)
Varaordfører - Centralkassen for Bøndernes Driftskredit av 1925 (fra 1943)

Litteratur:

Utga - Flere faglige og landbrukspolitiske brosjyrer: Frøavl, Kunstgjødsel, Samdrift i Landbruket, om J. L. Hirsch, J. E. Mellbye m. fl.
Art. forf. - Landbruksspørsmål samt holdt en mengde foredrag rundt om i hele landet

Diverse:

Slektskap: Om hans morfar, oberst løytnant Hjorth, hans oldefar, stadshauptmann Johnsen, flere av samme slekt, se Lindstøl s. 382, 454, 455.