Biografier

Jørgen Brunchorst


Født: 10.08.1862
Død: 19.05.1917
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1895-97 3. representant Bergen Dr. philos., konservator Venstre
1904-06 4. representant Bergen Direktør, dr Samlingspartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1895-97 Medlem i Sosialkomiteen
1904-06 Medlem i Budgetkomiteen
Kom som forsterkning i 1904-1905, i forbindelse med behandlingen av universitetsloven

Formann i Sosialkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06
Medlem i Angaaende arbeidsløsheten
Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 28.09.1907 - 22.10.1907
Statsråd Arbeidsdepartementet 23.10.1907 - 18.03.1908

Personalia:

Født 10.08.1862, Bergen.
Sønn av skibsbygmester Christian Ege Brunchorst og Emma Wesenberg.

Utdanning og yrke:

Elev - Tanks skole i Bergen
Elev - Bergens latinskole
Studerte - Naturfag i Kristiania
Studerte - Botanik i Tyskland (i 2 aar)
Dr. philos. - Tybingen universitet
Student - Holands skole i Kristiania (1880)

Assistent - Tybingen universitet
Konservator - Bergens museum (1886)
Direktør - Bergens museum (1901)
Ministerresident for - De mellem-amerikanske stater (1906-1907)
Generalkonsul i - Havanna (1906-1907)
Ministerresident for - De mellem-amerikanske stater (1908-1910)
Generalkonsul i - Havanna (1908-1910)
Minister (sendemann) i - Stockholm (1910-1916)
Minister (sendemann) i - Roma (1916-1917)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Bergen formannskap

Offentlige verv:

Formand - Styret Bergens teater
M. fl. - Hverv

Verv i organisasjoner:

Redaktør - "Naturen"

Litteratur:

Utga - Bergen museums aarbok
Utga - Flere naturvidenskabelige verker