Biografier

Peder Paulsen Balke


Født: 1779
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Søndenfjeldske Dragon-Regiment Korporal