Biografier

Nils Johan Andersen


Født: 03.02.1863
Død: 21.03.1933
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant Skien Stenhugger Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Justiskomite nr. 1

Personalia:

Født 03.02.1863, Eksrønningen i Bamble.
Sønn av skipstømmermann Anders Nilsen og Kristine Marie Isaksen.

Utdanning og yrke:

Formann - Eriksrød stenhuggeri, Skien (i flere år)
Båndskjærer, arbeider og bødker - Kjøpmann Thelin, Skien (til 1888)
Gruvearbeider - Apatitgruvene, Bamble (1881-1885)
Stenhugger - Eriksrød stenhuggeri, Skien (fra 1898)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Skien formannskap
1910-13 medlem Skien formannskap
1913-16 medlem Skien formannskap
1916-19 medlem Skien bystyre
1919-22 medlem Skien formannskap
1922-25 medlem Skien formannskap
1928-31 medlem Skien formannskap
1931-1933 medlem Skien bystyre