Biografier

Christian Fredrik Lund Campbell Andersen


Født: 14.12.1860
Død: 31.01.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 2. suppleant Bergen Rebslager Samlingspartiet
1907-09 1. suppleant 2den kreds, Nordnes Rebslager Samlingspartiet
1919-21 1. suppleant 2den kreds, Nordnes Rebslager Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn for Kahr i 1906.

Medlem i Toldkomiteen
Trådte inn for Brynildsen i 1904.

1907-09 Medlem i Budgetkomiteen
Trådte inn for Grieg i 1907.

Personalia:

Født 14.12.1860, Bergen.
Sønn av skipsfører, senere repslager Jan Andersen (1828-1910) og Mette Bolette Campbell (1824-1910).

Utdanning og yrke:

Lære - Utdannet seg som repslager
Student - Bergens katedralskole (1876)
Student - Med statens håndverkerstipendium ståltrådtaug-fabrikasjonen i England og Skottland (1888)

Overtok - Farens repslageri på Nordneshaugen, Bergen 1891
Adm. dir. - Solheims Traadfabrik, Årstad (til 1927) (Tsd)
Etablerte - Firmaet Nielsen & Søn, Bergen, Solheims Traadfabrik, Årstad (1898)
Etablerte - Firmaet Chr. Campbell Andersen, repslageri og handel (1905)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Bergen bystyre
1904-07 medlem Bergen bystyre
1907-10 medlem Bergen bystyre
1910-13 medlem Bergen bystyre
1913-16 medlem Bergen bystyre
1916-19 medlem Bergen bystyre
Ukjent periode medlem Bergen formannskap (medlem 6 år i formannskapet)

Offentlige verv:

Medlem - Overstyret for Oplysningskontoret for Norges næringsveier
Formann - Det vestenfjeldske distriktsstyre av Norsk Arbeidsgiverforening
Valgmann - (1897)
Valgmann - (1900)
Valgmann - (1903)
Medlem - Ettersynskomiteen for Norges Banks avd. i Bergen (1911-1918)
Medlem - Statens industriråd (1917)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Innnen håndverk og industri
Æresmedlem - Bergens Haandværks- og Industriforening
Medlem - Norsk Arbeidsgiverforenings sentralstyre
Aktiv - Forkjemper for turnsaken
Viseformann - Bergens Turnforening
Ordfører - Representantskapet for Selsk. f.de n. Fiskeriers Fremme (til 1925) (-1-1925)
Visepresident - Bergens handelskammer (til 1927)(fra opprettelsen) (-1-1927)(fra opprettelsen)
Medstifter - Bergens Turnforening (1882)
Medlem - Styret for Bergens Haandværks- og Industriforening (fra 1887)
Formann - Bergens Turnforening (fra 1888)
Viseformann - Bergens Haandværks- og Industriforening (1888-1889)
Formann - Bergens Haandværks- og Industriforening (1890)
Medlem - Hovedstyret for Den norske Fællesforening for Haandverk og Industri (fra 1896)(var i styret for foreningen til den ble omdannet til to separate forbund)
Medlem - Styret for Norges Turnforbund (1899-1910)
Medstifter - Norsk Arbeidsgiverforening (1900)
Medlem - Direksjonen i Selsk. f.de n. Fiskeriers Fremme (1904-1911)
Visepresident - Styret for Norges Turnforbund (1905-1910)
Preses - Selsk. f.de n. Fiskeriers Fremme (1909-1911)
Medlem - Fellesstyret for Riksforbundet for idrett (fra 1910)
Opprettet - Med sin hustru 2 legater hvert på 50.000 kr. (1918)(det ene i Bergen til minne om hans foreldre, for skipsførere og deres etterlatte, det andre i Arendal, til minne om hennes foreldre, for menn eller kvinner av borger- eller embetsklassen)

Andre administrative verv:

Ordfører - Representantskapet for Bergens Skillingsbank (fra 1907)