Biografier

Odd Rikard Olsen


Født: 1947
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Næringsdepartementet 23.10.1989 - 02.11.1990