Biografier

Victor D. Norman


Født: 24.07.1946
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeids- og administrasjonsdepartementet 19.10.2001 - 07.03.2004