Biografier

Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn


Født: 05.04.1844
Død: 03.11.1915
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 3. suppleant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Statsråd og general Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 02.05.1893 - 30.06.1894
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1894 - 31.03.1895
Statsråd Forsvarsdepartementet 01.04.1895 - 13.10.1895
Statsråd Forsvarsdepartementet 14.10.1895 - 16.02.1898
Statsråd Forsvarsdepartementet 11.03.1905 - 24.05.1907

Personalia:

Født 05.04.1844, Horten.
Sønn av forvalter, senere kjøbmand Edvard Olssøn og Eleonore Bredal.

Utdanning og yrke:

Eksamen - Krigsskolen (1866)
Høiskoleeksamen (1870)
Teoretisk og praktisk kursus - Bergskolen i Stockholm (1872-1874)

Surn. sekondløitnant - 1ste akershusiske brigade (1866-1867)
Sekondløitnant - Bergenske brigade (1867)
Sekondløitnant - Artilleribrigaden (1871-1876)
Assistent (tilkommandert) - Kanonkontrolløren (1874-1888)
Premierløitnant - Artilleribrigaden (1876-1888)
Kanonkonstruktør, tillike lærer - Den militære høiskole (1884)
Stabskaptein - 7de batteri i Trondhjem (1888) (samt ved gjennemførelsen av den nye armeorganisation chef for 4de linjebatteri)
Oberstløitnant - Armeen (1893-1896)
Generalmajor (1896) (chef for fæstnings- og bergartillerikorpset samt for fæstnings- og bergartilleriets linjebataljon)
Kommandant (tillike) - Oscarsborg (1898)
Generalinspektør og chef - Kystartilleriet (1899-1905)
Generalinspektør og chef, samt generalløitnant - Kystartilleriet (1907-1912)
Kommanderende general (1910-1912)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1888 medlem Kristiania bystyre
Fra 1890 medlem Kristiania formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Bestyrelsen av Kristiania elektricitetsverk
Medlem - Direktionen for den elektriske sporvei i Kristiania
Suppleant - Patentkommissionen (1886-1893)
Medlem - Kommissionen til utarbeidelse av ny plan for Drøbaksundets befæstning (1890)
Medlem - Forsvarskommissionen (1891)
Medlem - Hovedjernbanens direktion (1905-1912)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Direktionen for Det røde kors