Biografier

Haakon Martin Evjenth


Født: 14.07.1865
Død: 16.11.1934
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 15.02.1928 - 20.11.1930

Personalia:

Født 14.07.1865, Bodin.
Sønn av gårdbruker og skipper Christen Gerhard Evjenth (1828-1909) og Anne Gurine Andersdatter Hunstad (1830-1872).

Utdanning og yrke:

Student - Trondhjems katedralskole (1885)
Cand.jur. (1889)

Edsv. fullmektig - Salten sorenskriveri (1890-1892)
Kst. sorenskriver (1891)
Oppsynsbetjent - Lofotfisket (1893-1894)
Overretssakfører - Bodø (1894)
Høyesterettsadvokat (1895)
Kst. lagmann (for en periode) - Hålogaland (1901-1901)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Bodø (1903-1934) (til sin død)
Kst. lagmann (for en periode) - Hålogaland (1908-1908)
Off. forsvarer - Nordlands lagmannsrett (1917)
Advokat - Bodø (1930-1934) (til sin død)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-1901 ordfører Bodø bystyre
1898-1901 medlem Bodø bystyre
1904-07 ordfører Bodin herredsstyre
1904-07 medlem Bodin herredsstyre
1907-10 ordfører Bodin herredsstyre
1907-10 medlem Bodin herredsstyre
1913-16 medlem Bodø bystyre
1916-19 medlem Bodø bystyre
1925-28 ordfører Bodø bystyre
1925-28 medlem Bodø bystyre
1916-1916 ordfører Bodø bystyre
1895-1897 medlem Bodø bystyre

Offentlige verv:

Formann - Nordland fylkes kommunikasjonskomite
Formann - Lokaldampskipsrådet i Nordland fylke (1918-1934)(til sin død)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Hovedstyret for D. N. Sakførerforening fra stiftelsen i 1908

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen for Saltens Dampskibsselskap (1913-1934)(til sin død)
Formann - Direksjonen for Nordlandske Dampskibsselskap (1927-1933)