Biografier

Endre Magnus Witzøe


Født: 20.04.1875
Død: 01.04.1934
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 2. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Børskommissær, skibmegler Høyre
1928-30 3. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Børskommissær, skibmegler Høyre
1931-33 3. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Børskommissær, skibmegler Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Jernbanekomiteen
Erstattet av O. C. Müller 10.06.-27.06.1925 og 02.05.-11.05.1927.

1928-30 Formann i Lønningskomiteen
Formann i 1928-1930.

1931-33 Medlem i Administrasjonskomiteen
Erstattet av Hagelin 23.05.-26.05.1932, erstattet av Schneider 30.03.-07.04.1933.

Personalia:

Født 20.04.1875, Kristiansund.
Sønn av gårdbruker Endre Arntsen Witzøe (1834-1891) og Eli Quikne (Kvikne) (1837-1903).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1892)

Arbeidet - Kontor (fra 1892)
Ansatt - Internat. Lloyd Versicherungs A. G. i Berlin (1896-1898)
Ansatt - G. Gravems assuranse-, agentur- og skipsmeglerforretning i Kristiansund (1898-1899)
Drev - Egen assuranse-, agentur- og skipsmeglerforretning, Kristiansund (1899-1934) (Tsd)
Børskommissær (fra 1919)
Tysk visekonsul (fra 1922)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Kristiansund bystyre
1925-28 medlem Kristiansund bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret Kristiansund kommunale sundbåtvesen
Formann - Styret Kristiansund kommunale sundbåtvesen
M. fl. - Kommunale verv, Kristiansund
Medlem - Flere styrer og direksjoner

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen Kristiansund og Nordmøres Forretningsbank (fra 1926)