Biografier

Arnt Arntsen Wang


Født: 1791
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1839-41 3. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker