Biografier

Andreas Samuelsen Vibstad


Født: 1783
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 3. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker, fanejunker