Biografier

Johan Undrum


Født: 07.10.1880
Død: 14.03.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 2. suppleant Østfold fylke Lensmann Høyre
1931-33 3. representant Østfold fylke Lensmann Høyre
1934-36 4. representant Østfold fylke Lensmann Høyre
1937-45 3. representant Østfold fylke Lensmann Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Landbrukskomiteen
Møtte for G. A. Jahren 02.06.-14.06.1926 og fra 28.06 og ut sesjonen i 1926.

1931-33 Medlem i Lovkomiteen
Erstattet av Ramm 04.04.-24.04.1932.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1935, ved behandling av lov om regulering av utførselen av gatesten og kantsten.

Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Nestformann i Protokollkomiteen
1937-45 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Nestformann i Protokollkomiteen
Erstattet av J. A. Jensen 19.02.-09.04.1940. Døde 14.03.1940, A. Andersen trådte inn for han i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Fullmaktskomiteen
Avgikk ved døden i 1940, Vinje trådte inn i hans sted i 1945.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Grønneberg i 1945.

Personalia:

Født 07.10.1880, Solerød i Undrumsdal, Våle, Vestfold.
Sønn av styrmann Christian Gerhard Undrum (1853-1921) og Hanna Mathilde Olsen (1854-1934).

Utdanning og yrke:

Elev - Jarlsberg og Larviks amtsskole (1897-1898)

Revisor - A/S Svelvik Papirfabrik
Lensmannsbetjent - Ramnes (1898-1903) (derav kst. lensmann 1900-03)
Lensmannsfullmektig - Sem (1904-1906)
Lensmann - Svelvik og Strøm (1907-1915) (fra jan. 1907-sept. 1915)
Lensmann - Skjeberg (fra 1915) (fra 1. okt. 1915)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Svelvik kommunestyre
1913-1915 medlem Svelvik kommunestyre
1919-22 medlem Skjeberg herredsstyre
Fra 1925 medlem Skjeberg herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Svelvik helseråd
Medlem - Svelvik brannstyre
Medlem - Kretssykekassens styre, Svelvik
Medlem - Overligningskommisjonen, Svelvik
Formannskapssekretær - Under Svelviks anlegg av elektrisitetsverk og vannverk
Medlem - Elektrisitetsverkets styre, Svelvik
Formann - Skjeberg forliksråd
Medlem - Menighetsrådet, Skjeberg

Verv i partier:

Formann - Høires fylkesstyre i Østfold
Medlem - Høires Centralstyre (1928-1933)

Andre administrative verv:

Formann - Sparebankens direksjon, Svelvik
Medstifter - A/S Svelvik Papirfabrik
Medlem - Sparebankens representantskap, Skjeberg
Medlem - Kontrollkomiteen sparebanken, Skjeberg
Medlem - Kontrollkomiteen Sarpsborg Aktiekreditbank