Biografier

Alfred Udland


Født: 19.05.1892
Død: 02.11.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 3. representant Vest-Agder fylke Lærer Arbeiderpartiet
1934-36 4. representant Vest-Agder fylke Lærer Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
1934-36 Medlem i Helsekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen

Personalia:

Født 19.05.1892, Udland i Sør-Audnedal.
Sønn av gårdbruker Aanen Gjestsen Udland (1849-1939) og Lisbet Abrahamsen (1864-1920).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen i Vest-Agder (1909-1910)
Eksamen - Lærerskolen i Kristiansand (1913)

Lærer - Fortsettelsesskolen i Sør-Audnedal (fra 1913)
Vik. lærer - Holum, Mandal og Risør (1914-1917)
Lærer - Folkeskolen i Svinøy, Sør-Audnedal (fra 1917)
Kst. bestyrer - Fylkesskolen i Spind, Vest-Agder (1924-1925)
Skatteinspektør - Vest-Agder (1935-1941)
Skatteinspektør - Opland (1941-1945)
Skatteinspektør - Vest-Agder (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Sør-Audnedal formannskap
1925-28 medlem Sør-Audnedal formannskap
1928-31 medlem Sør-Audnedal formannskap
1933- medlem Sør-Audnedal formannskap
1931-1933 varaordfører Sør-Audnedal herredsstyre
1934-1935 medlem Sør-Audnedal formannskap
1937-45 medlem Kristiansand formannskap
1945 medlem Kristiansand formannskap (Tsd.)

Offentlige verv:

Medlem - Sør-Audnedal skolestyre (lærernes representant i 3 perioder)
Medlem - Sør-Audnedal forliksråd

Verv i partier:

Medlem - styret Vest-Agder fylkes arbeiderparti
Kommunalsekretær - Arbeiderpartiet
Formann - Kristiansands arbeiderparti (1937-1938)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han i 1941 avskjediget og forflyttet til Lillehammer, hvor han var skatteinspektør i Opland til frigjøringen, da han igjen overtok stillingen i Vest-Agder.