Biografier

Johan Peter Trøite


Født: 22.03.1880
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 2. suppleant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Venstre
1937-45 4. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Varamedlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Møtte for Five 08.06.-20.06.1936.

1937-45 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av Benum 30.03.-06.05.1937.

Personalia:

Født 22.03.1880, Trøite i Hegra.
Sønn av gårdbruker Nils Pedersen Hegre (1836-1911) og Randi Rollaugsdatter Bjørngaard (1844-1922).

Utdanning og yrke:

Elev - Kuløys folkehøyskole (1895-1896)
Elev - Mære landbruksskole (1899-1901)
Studerte - Med stipendium, ved Norges landbrukshøyskole (1912)

Bestyrer - A.s Sondalsskogan i Hegra
Gårdbruker - Trøite i Hegra (fra 1908) (overtok farsgården, som senere er betydelig utvidet ved nydyrking og skogkjøp)
Driftsbestyrer - Hegras elektrisitetsverk (1913-1924)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Hegra herredsstyre
1916-19 medlem Hegra herredsstyre
1919-22 medlem Hegra herredsstyre
Fra 1919 medlem Hegra formannskap
1922-25 medlem Hegra herredsstyre
1925-28 medlem Hegra herredsstyre
1928-31 medlem Hegra herredsstyre
1931-34 medlem Hegra herredsstyre
1934-37 medlem Hegra herredsstyre
1937-1941 ordfører Hegra herredsstyre
Fra 0 ordfører Hegra herredsstyre
Ukjent periode varaordfører Hegra herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Medlem - Direksjonen Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Medlem - Møllekomiteen i Nord-Trøndelag
Medlem - Styret Skogn folkehøgskule
Medlem - Hegra forliksråd (til 1945) (-1-1945)
Formann - Styret Hegras elektrisitetsverk (1913-1924)
Formann - Styret Inntrødelag husmorskole (1925-1935)

Verv i organisasjoner:

Formann - Sør-Trøndelag Tømmermåling

Andre administrative verv:

Formann - A.s Sondalsskogan i Hegra
Formann - A.s Bøndernes Hus, Trondheim
Medlem - Styret A.s Folla og Follafoss Tresliperi (1920-1940)