Biografier

Matias Johan Torheim


Født: 06.01.1887
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 5. representant Troms fylke Gårdbruker og fisker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Kirke- og skolekomiteen

Personalia:

Født 06.01.1887, Vik i Kvæfjord.
Sønn av bonde Rasmus Ingebrigtsen Torheim (1848-1941) og Mathilde Mathiassen (1862-1947).

Utdanning og yrke:

Elev - Lofoten og Vesterålens folkehøyskole (1904-1905)
Elev - Nordlands amts landbruksskole (1908-1910)

Arbeidet - Vik i Kvæfjord (Fg)
Deltok - Sildfiske (fra konfirmasjonsalderen)
Disponent - Vogtor og Vik notlag (etter 1947..)
Notbas - Sildfiske (fra 1912)
Gårdbruker - Vik i Kvæfjord (fra 1919) (overtok farsgården, og har senere drevet den)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1913 medlem Kvæfjord herredsstyre
1916-19 varaordfører Kvæfjord herredsstyre
1919-22 varaordfører Kvæfjord herredsstyre
1922-25 ordfører Kvæfjord herredsstyre
1925-28 ordfører Kvæfjord herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Representantskapet Vågsfjord Kraftselskap
Medlem - Styret Kvæfjord Kraftverk
Medlem - Den depart. komite om en småsildsentral av 1936

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets landsstyre

Verv i organisasjoner:

Formann - Troms Sildfiskerlag
Formann - Nord-Norges Meierilag (fra 1927)
Formann - Nord-Norges Salgslag (for kjøttomsetning) for Nordland og Troms (fra 1938)

Diverse:

Okkupasjonen: Fra aug. 1942 var han medlem av N. S. og ble ved dom av 2. febr. 1946 ilagt 1 års fengsel m. m.