Biografier

Anders Arnson Todal


Født: 18.03.1883
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 3. representant Nord-Trøndelag fylke Lærer og klokker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Kirke- og skolekomiteen

Personalia:

Født 18.03.1883, Otnes i Valsøyfjord.
Sønn av bonde, postopnar og bankdirektør Arent Andersson Todal (1835-1922) og Guri Hansdotter Otnes (1851-1929).

Utdanning og yrke:

Elev - Ymse lærarkurs i norsk, pedagogikk og gymnastikk
Elev - Nordmøre amtsskule (1900-1901)
Elev - Levanger lærarskule (1901-1904)

Lærar - Åsen (fra 1905) (frå 1. jan. 1905)
Lærar - Skogn folkehøgskule (1915-1916)
Klokkar - Åsen (fra 1918) (frå 1. jan. 1918)
Gårdbruker - Vatn i Åsen (fra 1930) (kjøpte gården av verfaren og har sidan drivi han)
Kst. skuledirektør - Nidaros bispedøme (1933-1942) (24. juni 1933. Avsett frå 1. mai 1942)
Kst. skuledirektør - Nidaros bispedøme (fra 1945) (fra 9. mai 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Åsen herredsstyre
1913-16 varaordfører Åsen herredsstyre
1916-19 varaordfører Åsen herredsstyre
1919-22 ordfører Åsen herredsstyre
1922-25 medlem Åsen herredsstyre
1925-28 ordfører Åsen herredsstyre
1928-31 ordfører Åsen herredsstyre
1931-34 medlem Åsen herredsstyre
1934-37 medlem Åsen herredsstyre
1937-45 medlem Åsen herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Plannemnda den nye skuleskipnaden av 1935
Formann - Åsen likningsnemnd (1918-1920)
Medlem - Nord-Trøndelag fylkesskulestyre (1918-1933)

Verv i partier:

Formann - Nord-Trøndelag vinstrelag (1931-1945)

Verv i organisasjoner:

Talar - Lærar- og ungdomsstemner og politiske møte
Formann - Inn-Trøndelag Lærarlag (1911-1920)
Formann - Inn-Trøndelag Ungdomslag (1914-1915)
Medlem - Styret Noregs Ungdomslag (1917-1921)
Medlem - Styret Noregs Lærarlag (1917-1933)
Formann - Noregs Mållag (1931-1936)

Diverse:

Okkupasjonen: Arrestert 9. okt. 1942, satt på Misjonshotellet i Trondheim, Vollan og Falstad, til han 13. okt. kom til Lofjorden i Åsen, der han var til 11. nov., deretter på Vollan 12.-19. nov. og på Falstad fra 20. nov. 1942 til 22. febr. 1943.
Slektskap: Syskenbarn av førnemnde L. J. Moe.