Biografier

Sven Adolf Svensen


Født: 29.01.1863
Død: 21.05.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Skoleinspektør Høyre
1925-27 1. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Skoleinspektør Høyre
1928-30 2. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Skoleinspektør Høyre
1931-33 1. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Skoleinspektør Høyre
1934-36 2. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Skoleinspektør Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
1925-27 Formann i Kirke- og skolekomiteen
Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av tillegg til lov om det teoloogiske menighetsfakultetet.

1928-30 Formann i Kirke- og skolekomiteen
1931-33 Formann i Kirke- og skolekomiteen
1934-36 Formann i Kirke- og skolekomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Deputert - Den interparlamentariske konferanse i København, 1923.

Personalia:

Født 29.01.1863, Nevlunghavn, Brunlanes.
Sønn av los Søren Henrik Svensen (1837-1933) og Oleane Nilsdatter (1835-1912).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Asker seminar (1881)
Student priv. (1886)
Cand. theol. (1891)
Studerte - Med stipendium, skolevesen i Tyskland og Schweiz (1892)
Prakt. theol. eks. (1894)

Lærerarbeide - Oslo, Asker seminar og i Horten Under studietiden
Kst. lærer - Lardal og Brunlanes (1881-1882)
Lærer - Gjerpen folkeskole (1882-1884)
Lærer - Aars og Voss skole i Oslo (1892-1898)
Skoleinspektør - Trondheim (1899-1918) (fra 1. jan. 1899)
Skoleinspektør - Drammen (1918-1934) (fra 1. aug. 1918)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Trondheim formannskap
1919-22 medlem Drammen bystyre
1922-25 medlem Drammen bystyre
1925-28 medlem Drammen bystyre
1928-31 medlem Drammen bystyre
1931-34 medlem Drammen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Direksjonen den tekniske aftenskole, Trondheim
Formann - Forstanderskapet for Drammens kommunale handelsskole
Formann - Forstanderskapet den tekniske aftenskole, Drammen
Medlem - Styret Buskerud skolehjem
Medlem - Enhetsskolekomiteen av 1911
Medlem - Den store skolekommisjon av 1920
Medlem - Skolehjemskomiteen av 1932
Medlem - Trondheim verjeråd (1900-1918)
Medstifter - Buskerud skolehjem (1920)
Formann - Styret Buskerud skolehjem (fra 1921)

Verv i organisasjoner:

Formann - Arbeiderakademiet, Trondheim
Formann - Riksmålsforeningen, Trondheim
Formann - Buskerud krets av Norges kristelige Ungdomsforbund
Formann - Styret den norske Schreuder-misjon
Formann - Sentralstyret de norske moralvernforeninger
Formann - Riksmålsforbundets råd
Medlem - Riksmålsforbundets sentralstyre

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet barnehjemmene Aug. Herman Francke og dr. Barnardo

Litteratur:

Utga - Bibelhistorie for Middelskolen og for folkeskolen (med. S. Bretteville-Jensen) (dels alene, dels sammen med andre har han et stort forfatterskap, mest på det religiøse område og skoleområdet)
Utga - Grammatikk for folkeskolen
Utga - Leseboken Hjemme og Ute i flere bind (med Mathilde Munch)
Art. forf. - Flere mindre skrifter og artikler i tidsskrifter og dagspressen
Utga - Trondhjem, byen og dens historie (1907)
Utga - Trondhjems folkeskoles historie (med O. K. Ribsskog) (1914)
Utga - Dr. Martin Luther (1917)
Utga - Kirkens historie (1921)
Utga - Katekisme-undervisning (1922)
Utga - Den norske kirke (med L. Koren og A. Jakobsen) (1930)
Utga - Bibelsoge (1932)
Utga - Drammens tekn. aftenskole i 50 år (1936)