Biografier

Ambros Sollid


Født: 21.05.1880
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 3. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Landbrukssekretær Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Militærkomiteen

Personalia:

Født 21.05.1880, Viprud i Heddal.
Sønn av lærer Ambros Torgrimsen Sollid (1854-1919) og Gunhild Smedsrud (1854-1933).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Tildels med stipendium, i Danmark og Sverige
Eksamen - Bratsberg amts landbruksskole (1899)
Elev - Norges landbrukshøyskole (1902)

Lærer - Seljord friseminar (1902-1903)
Lærer - Telemark folkehøyskole (1902-1905)
Lærer og gårdsbestyrer - Telemark landbruksskole (1905-1906)
Fylkesagronom - Telemark (1906-1920)
Redigerte - Landbruket i bladet "Varden" i Skien (1906-1915)
Sekretær - Telemarks landbruksselskap (1920-1944) (avskjediget i mars 1944)
Eier - Viprud i Heddal (fra 1920)
Sekretær - Telemarks landbruksselskap (fra 1945) (tiltrådte igjen 9. mai 1945)
Fylkeslandbrukssjef (fra 1949) (fra 1. juli 1949)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1928-31 medlem Skien bystyre
1931-34 varaordfører Skien bystyre
1934-37 ordfører Skien bystyre
1937-45 medlem Skien bystyre

Offentlige verv:

Formann - Telemark møllekomite
Formann - Telemark fylkes forsyningsnemnd
Medlem - Skien skolestyre (1926-1934)
Formann - Skien skolestyre (1932-1934)

Verv i partier:

Viseformann - Skien venstreforening (1930-1945)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Felleskjøpet, Oslo

Andre administrative verv:

Formann - Bøndernes Banks telemarkskontor i Skien

Litteratur:

Utga - "Telemark Landbruksselskap 1777-1877" (1927)