Biografier

Martin Adolf Salbubæk


Født: 22.12.1891
Død: 23.10.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 6. representant Sør-Trøndelag fylke Småbruker og fisker Arbeiderpartiet
1937-45 6. representant Sør-Trøndelag fylke Småbruker og fisker Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
1937-45 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av lov om arbeidstiden på skip.

Personalia:

Født 22.12.1891, Hårberg i Hasselvika, Rissa.
Sønn av småbruker Martin Salbubæk (1861-1925) og Anna Pedersdatter (1864-).

Utdanning og yrke:

Arbeidet - Jordbruk og fiske (fra barneårene av)
Småbruker - Grunnla småbruket Salbubækken, Fevåg i Stjørna (har ved egen hjelp dyrket opp 50 mål jord og bygget de nødvendige hus på bruket)
Drev - Fiske (reiste meget i sild- og fiskebransjen)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Stjørna herredsstyre
1925-28 medlem Stjørna herredsstyre
1928-31 medlem Stjørna herredsstyre
Fra 1934 medlem Stjørna herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale tillitsverv, Stjørna

Verv i partier:

Aktiv - Arbeiderbevegelsen
Politisk agitator - D. N. A.
Stiftet - rekke partiavdelinger av D. N. A.

Litteratur:

Art. forf. - Politisk og almennyttig innhold