Biografier

Ole Røsholm


Født: 07.04.1839
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 1. Ringerike Brukseier Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Justiskomiteen

Personalia:

Født 07.04.1839, Røsholm i Hole.
Sønn av gaardbruker Anders Jonassen Røsholm og Marte Olsdatter Haga.

Utdanning og yrke:

Handelsbetjent - Kristiania (1855)
Drev - Egen forretning i Hønefoss (1860)
Gaardeier - Hof i Haug sogn (fra 1873)
Anla - Krudtverk og træsliperi, Hof i Haug (1882)
Anla - Papirfabrik, Hof i Haug (1891)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Hønefoss formannskap
Ukjent periode medlem Norderhov herredsstyre
Ukjent periode ordfører Norderhov herredsstyre (i 8 aar)

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Buskerud.

Offentlige verv:

Medlem - Amtsskattekommissionen

Andre administrative verv:

Formand - Direktionen Ringerikes sparebank (de sidste 13 aar)
Medlem - Direktionen en række industrielle bedrifter

Diverse:

Slektskap: Beslegtet med ovennævnte B. Kjekstad og J. Roll.