Biografier

Sigurd Normann


Født: 09.04.1874
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 2. suppleant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Redaktør Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Varamedlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Møtte for Nerdrum 17.06.-19.06.1931.

Personalia:

Født 09.04.1874, Nanset i Hedrum.
Sønn av skipsreder Anton Christian Larsen (1825-1885) og Anne Gogstad (1834-1877).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1889)
Student - Handelsakademi i Chemnitz, Tyskland og språkskole i Berlin (1891-1893)

Korrespondent - Sunderland og Manchester, England (1893-1895)
Redaktør og utgiver - "Jarlsberg" (Holmestrandsposten) (1904-1933) (overtok bladet i 1904. Det ble solgt til et aksjeselskap i 1933)
Disponent - Holmestrand Samlag A.s. (1927-1944)
Medarbeider - "Jarlsberg" (Holmestrandsposten) (fra 1933)
Disponent - Holmestrand Samlag A.s. (1945-1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Holmestrand bystyre
1913-16 varaordfører Holmestrand bystyre
1916-19 ordfører Holmestrand bystyre
1925-1926 medlem Holmestrand formannskap
1927- ordfører Holmestrand bystyre
1928-31 ordfører Holmestrand bystyre
1931-34 medlem Holmestrand bystyre
1934-37 medlem Holmestrand bystyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Holmestrand (i 10 år)
Medlem - Fylkesskolestyret (i 10 år)
Medlem/formann - Flere kommunale utvalg og komiteer, Holmestrand
Formann - Skolestyret, Holmestrand (1920-1926)
Medlem - Skolestyret, Holmestrand (1920-1937)
Formann - Skolestyret, Holmestrand (1928-1937)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Vestfold Presseforening
Formann - Vestfold Presseforening (1913-1916)
Medlem - Styret Holmestrand samlag (1920-1932)
Formann - Styret Holmestrand samlag (1925-1932)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Holmestrand Telefon A.s
Nestformann - Holmestrand Telefon A.s (til 1943) (-1-1943)
Medlem - Representantskapet Holmestrand og Opland Aktiebank (1931-1943)