Biografier

Gerdt Henrik Meyer Bruun


Født: 03.02.1873
Død: 17.04.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 1ste kreds Nygaard Fabrikeier Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Lønningskomiteen
Gikk ut for Færøvik 21.06.1920, trådte inn for samme Færøvik 22.06.1921.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 21.06.1920 - 21.06.1921

Personalia:

Født 03.02.1873, Bergen.
Sønn av fabrikkeier Engelbrekt Christen Bruun (1839-1913) og Lydia Berentine Meyer (1847-1874).

Utdanning og yrke:

Elev - Hambros skole i Bergen

Sjømann (1889-1891)
Ansatt - Kontor, Tyskebryggen, Bergen (1892)
Ansatt - Farens forretning (repslageri, drevfabrikk m. v.) (1893-1897)
Eier - Farens forretning (repslageri, drevfabrikk m. v.) (fra 1897) (flyttet forretningen til Minde i Årstad i 1899)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 varaordfører Årstad herredsstyre
1904-07 varaordfører Årstad herredsstyre
1907-10 ordfører Årstad herredsstyre
1910-13 ordfører Årstad herredsstyre
1913-1915 ordfører Årstad herredsstyre

Offentlige verv:

Valgmann - Søndre Bergenhus amt (1903)
Varamann - Hypotekbankens kontor i Bergen (1910-1920)
Stortingsvalgt medlem - Skjønnskommisjonen ved Bergensbrannen (1916)
Medlem - Styret A.s Vinmonopolet (1932-1938)

Verv i organisasjoner:

Formann - Bergens Handelsforening (1922-1923)
Visepreses - Selskapet. for De norske Fiskeriers Fremme (1923-1935)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen A.s Gerdt Meyer Bruun (til 1945) (-1-1945)
Medlem - Direksjonen Bergens Privatbank (1920-1931)
Medlem - Styret Vaksdal Mølle (1928)(til den kom under Korndirektoratet)