Biografier

Ole Johnsen Melvold


Født: 02.06.1859
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Finnmark fylke Materialforvalter Det Frisinnede Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Næringskomite nr.1
Møtte for W. Larssen fra 20.04 og ut sesjonen i 1925, fra 20.04 og ut sesjonen i 1926 og fra 12.04 og ut sesjonen i 1927.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for W. Larssen i 1925, 1926 og 1927.

Personalia:

Født 02.06.1859, Åmot i Østerdalen.
Sønn av arbeider John Pedersen (1819-1900) og Oline Olsdatter (1829-1900).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Fredrikshalds underbefalsskole (1879)

Drev - Kjøp av skog og sagbruksdrift (etter 1889..)
Bestyrer - Hamar Dampsag og Høvleri (etter 1889..)
Sersjant - Østerdalens bataljon (1880-1884)
Fullmektig - Kammerherre Faye på Dal i Ullensaker (1884-1889)
Arbeidet - A.s Sydvaranger (1908-1910)
Materialforvalter - A.s Sydvaranger (1910-1940)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Sør-Varanger herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Sør-Varanger
Formann - Ligningsnemnda, Sør-Varanger
Formann - Jordstyret, Sør-Varanger
M. fl. - Kommunale verv, Sør-Varanger
Formann - Finnmarks næringsnemnder (1916-1918)

Verv i partier:

Medstifter - Finnmark fylkes Frisindede Venstre
Formann - Finnmark fylkes Frisindede Venstre