Biografier

Finn Meinich-Olsen


Født: 08.12.1888
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 1. suppleant Bergen Bankdirektør Høyre
1937-45 4. representant Bergen Bankchef Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Erstattet av Mechelsen fra 31.05 og ut sesjonen i 1939, og i de tre korte samlinger i juni, juli og november i 1945. Gikk ut for Irgens Odberg i 1940.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av statsgaranti ved kredittsalg av norske varer til utlandet.

Personalia:

Født 08.12.1888, Oslo.
Sønn av første-borgermester i Bergen Olaj Johan Olsen (1851-1920) og Gudny Meinich (1866-1948).

Utdanning og yrke:

Student - Bergens katedralskole (1905)
Cand. jur. (1910)

Vpl. offiser (1905)
Sekretær - Stiftsamtmannen Bergen (1911-1912)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren Hardanger og Voss (1912-1914)
Premierløytnant (1914) (1. jan. 1914)
Sekretær - Bergens magistrat (1915-1921)
Kst. første-borgermester - Bergen (1920) (2.halvår 1920)
Depotsjef - Andresens og Bergens Kreditbank (1921-1924)
Adm. dir. - Bergens Sparebank (fra 1925) (1. jan. 1925)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1925-28 medlem Bergen bystyre
1928-31 medlem Bergen formannskap
1931-34 medlem Bergen bystyre
1934-37 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret Sikringsfondet for Sparebanker (fra 1941)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet Bergens Fiskeindustri A.s.
Medlem - Styret Centralforeningen for Norges Sparebanker
Medlem - Styret Bergens Kjøleanlegg A.s (fra 1932)
Medlem - Representantskapet Fellesbanken, Oslo (fra 1933)
Formann - Representantskapet Fellesbanken, Oslo (1949)

Diverse:

Slektskap: Om hans far, se Lindstøl s.996, jfr. forannevnte, som er hans morbror.