Biografier

Ivar Lykke Falch Lind


Født: 27.02.1870
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 3. representant Nordre Bergenhus Amt Lensmand Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Jernbanekomiteen
Overflyttet til konstitusjonskomiteen 14.03.1905, Alb. Hansen trådte inn i hans sted

Medlem i Konstutionskomiteen
Trådte inn for Heistein 14.03.1905.

Personalia:

Født 27.02.1870, Kirkvolden i Førde.
Sønn av lensmand Edvard Mathias Falch og Birgitte Julie Neerland.

Utdanning og yrke:

Student - Bergens katedralskole (1888)
Cand. jur. (1893)

Direktør - Sparebanken, (Kinn og Vevring?)
Adjungeret lensmand - Kinn og Vevring (1893-1902)
Lensmand - Kinn og Vevring (fra 1903)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Kinn/Vevring herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - (Kinn og Vevring?)