Biografier

Thorvald Andreas Larsen


Født: 27.09.1863
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. suppleant 1ste kreds, Holmen Borgermester Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte i korte perioder i 1908 og 1909 inn for Bergesen.

Personalia:

Født 27.09.1863, Sandnes.
Sønn av handelsmand og magistrat i Sandnes Andreas Larsen og Charlotte Marie Sandved.

Utdanning og yrke:

Student (1881)
Cand. jur. (1886)

Høiesteretsadvokat (1892)
Politimester - Stavanger (1898)
Direktør - Stavanger handels- og industribank (fra 1898)
Borgermester - Stavanger (1904)
Amtmand - Stavanger amt (1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Stavanger bystyre
1901-04 medlem Stavanger bystyre
1896-1898 medlem Stavanger bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Stavanger skolestyre (1899-1904)
Medlem - Forstanderskapet den høiere almenskole, Stavanger (fra 1903)