Biografier

Ole Henriksen Langhammer


Født: 27.11.1868
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 5. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 4. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 1. suppleant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1926, ved behandling av ny forsvarsordning.

1928-30 Sekretær i Veikomiteen
1931-33 Medlem i Militærkomiteen
1934-36 Varamedlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Møtte for Kirkeby-Garstad 12.06.-25.05.1935.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Sekretær i Om biler og baner
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Kirkeby-Garstad i 1932

Personalia:

Født 27.11.1868, Kvam, Innherad.
Sønn av bonde Henrik Langhammer (1832-1888) og Karoline Five (1834-1923).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen
Elev - Mære landbruksskole
Elev - Kavaleriets underoffisersskole og rideskole i Oslo

Gårdbruker - Langhammer Kvam, Innherad
Fylkesrevisor - Nord-Trøndelag
Underoffiser (1890-1904)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1909- ordfører Kvam herredsstyre
1913-16 ordfører Kvam herredsstyre
1916-19 ordfører Kvam herredsstyre
1919-22 ordfører Kvam herredsstyre
1922-25 ordfører Kvam herredsstyre
Ukjent periode medlem Kvam herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: formann fylkestinget, Nord-Trøndelag.

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Kvam
Takstmann - Hypotekbanken
Medlem - Representantskapet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Formann - Overstyret Nord-Trøndelags landbruks- og husmorskoler (1915-1929)
Varamann - Norges Brannkasses styre (1930-1936)
Medlem - Norges Banks representantskap (1930-1940)
Varamann - Kornrådets styre (1931-1936)
Varamann - Statsbanenes hovedstyre (1936-1940)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets hovedstyre

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Steinkjer Kornsilo
Medstifter - Norges Herredsforbund
Medlem - Styret Norges Herredsforbund
Medlem - Bondelagets landsstyre
Formann - Styret Norges Herredsforbund (1945-1946)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet Indherreds Aktie-Dampskibsselskab
Ordfører - Representantskapet Steinkjer Dampsag og Høvleri
Medlem - Styret Stod og Steinkjer Sparebank

Diverse:

Slektskap: Søstersønn av O. O. Five, se Lindstøl s.245.