Biografier

Christen Knudsen


Født: 17.12.1873
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 5. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Skibreder, vicekonsul Høyre
1928-30 1. suppleant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Skibreder, vicekonsul Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Militærkomiteen
1928-30 Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for O. Andersen 23.04.-27.04.1928, trådte inn fra 21.06.1928.

Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Fjalstad 21.06.1928. Erstattet av Hartwig 13.03.-22.03.1929.

Personalia:

Født 17.12.1873, Frednes, Porsgrunn.
Sønn av skipsreder Jørgen Christian K. (1843-1922) og Marie Henriette Resch (1846-1925).

Utdanning og yrke:

Studiereise - England, Tyskland og Frankrike for å studere språk (i 4år)
Reiste - Middelhavslandene og Nord-Afrika, samt England og Skottland
Middelskoleeksamen (1889)
Studiereise - England for å studere språket (1889-1890)

Arbeidet - I sin fars skipsrederforretning (1890-1923)
Britisk visekonsul - Skiensfjorden (1910-1940)
Skipsreder - Eget firma (fra 1923) (farens forretningen ble delt mellom ham og hans nedennevnte bror, Finn C. Knudsen)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Porsgrunn bystyre
1919-22 medlem Porsgrunn bystyre
1928-31 medlem Porsgrunn bystyre
1933- medlem Porsgrunn bystyre
1931-1933 varaordfører Porsgrunn bystyre
1934-37 medlem Porsgrunn bystyre

Offentlige verv:

Formann - Ligningsnemnda, Porsgrunn
Overformynder - Porsgrunn
M. fl. - Kommunale verv, Porsgrunn
Medlem - Forsvarskommisjonen av 1920
Medlem - Arbeidsløshetskomiteen av 1930

Verv i partier:

Formann - Porgrunns konservative forening

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Porsgrunns fotballklubb
Medstifter - Porsgrunns skytterlag
Medlem - Norges Forsvarsforenings råd
Formann - Porsgrunns idrettsforening (1900-1903)
Formann - Porsgrunns krets av Norges Forsvarsforening (1912-1934)

Andre administrative verv:

Viseordfører - Porsgrunds Sparebanks representantskap
Ordfører - Porsgrunds Sparebanks representantskap
Ordfører - Porsgrunds Handelsbanks representantskap
Medlem - Porsgrunds Handelsbanks kontrollkomite
Medlem - Porsgrunds Sparebanks kontrollkomite
Medlem - Styret A.s Borgestad (fra 1904)
Formann - Representantskapet A.s Borgestad (fra 1929)
Medlem - Porsgrund Handelsbanks konkursstyre (fra 1932)

Litteratur:

Oversatte og utga - Flere bøker fra engelsk og fransk
Utga - Omarbeidet utgave av C. F. Bergs orbok for forretningsmenn, skipsredere m. fl. (1909)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han kst. fylkesmann i Telemark fylke i 1940. 3. okt. 1947 ble han dømt til 7 års straffarbeid, rettighetstap og inndragning.