Biografier

Olaf Josef Johansen


Født: 30.05.1879
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 7. representant Oslo Bryggearbeider Arbeiderpartiet
1928-30 3. representant Oslo Bryggearbeider Arbeiderpartiet
1931-33 4. representant Oslo Bryggearbeider Arbeiderpartiet
1934-36 5. representant Oslo Bryggearbeider Arbeiderpartiet
1937-45 7. representant Oslo Bryggearbeider Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Lønningskomiteen
1928-30 Medlem i Lønningskomiteen
1931-33 Medlem i Administrasjonskomiteen
1934-36 Nestformann i Administrasjonskomiteen
1937-45 Nestformann i Administrasjonskomiteen
Erstattet av H. Larsen 03.03.-26.03.1938.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Madsen 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 30.05.1879, Oslo.
Sønn av gipsmaker Johan Johansen Reboli (1844-1913) og Helene Marie Halvorsen (1852-1890).

Utdanning og yrke:

Reiste - Reiste til Tyskland (Slesvig) (1893)

Gårds- og anleggsarbeider - Tyskland (i 5 1/2 år)
Transportarbeider - Norge
Bryggearbeider - Oslo
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Oslo bystyre
1925-28 medlem Oslo formannskap
1928-31 medlem Oslo formannskap

Offentlige verv:

Forhandler - Tariffrevisjoner
Medlem - Sporveienes representantskap, Oslo (1923-1931)
Medlem - Politiutvalget, Oslo (1926-1931)
Formann - Trafikkutvalget, Oslo (1929-1931)
Medlem - Flere voldgiftsretter i arbeidstvister (1938-1940)

Verv i partier:

Medlem - Oslo arbeiderpartis representantskap
Medlem - Oslo arbeiderpartis styre
Nestformann - Oslo arbeiderpartis styre (1929-1931)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norsk Transportarbeiderforbunds forretningsutvalg og hovedstyre (i 7 år)
Formann - Kristiania yngre Bryggearbeideres Forening (1912-1914)
Medlem - Oslo Transportarbeiderforenings styre (1918-1922)
Medlem - Drosjebilsentralenes styre, Oslo (fra 1923)
Formann - Drosjebilsentralenes styre, Oslo (1929-1931)