Biografier

Hans Johansen


Født: 16.02.1886
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Lokomotivpusser Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen

Personalia:

Født 16.02.1886, Drammen.
Sønn av sagarbeider Johan Andersen (1849-1891) og Maren Sønju (1847-1925).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Eksamen - Drammens tekniske aftenskole (1915)
Eksamen - Kristiania elementæretekniske dagskoles elektrotekn. avdeling (1916)
Eksamen - Skiensfjordens mek. fagskoles elektrotekn. avdeling (1917)
Eksamen - Skiensfjordens mek. fagskoles mekaniske avdeling (1920)

Fabrikkarbeider - Drammen (gikk 1901 over i det mekaniske fag..)
Lærer - Drammens tekn. aftenskole
Lokomotivpusser - Jernbanen (fra 1909)
Tegner (kl.1.) - Jernbanen (fra 1937)
Konstruktør - Statsbanene (1939-1946) (fra des. 1939 til 27. juni 1946)
Sekretær - Statsbanene (fra 1946) (fra 27. juni 1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Drammen bystyre
1931-34 medlem Drammen bystyre
1934-37 medlem Drammen bystyre

Offentlige verv:

Formann - Verjerådet, Drammen
Medlem - Overligningsnemnda, Drammen
Viseformann - Fagskolens forstanderskap, Drammen
Medlem - Statsbanenes hovedstyre som funksjonærenes representant (1922-1936)

Verv i partier:

M. fl. - tillitsverv i partiet
Formann - Drammens arbeiderparti (1921-1922)

Diverse:

Idømt 6 dagers fengsel for antimilitær agitasjon (1908-). .