Biografier

Karl Mathello Johannesen


Født: 03.05.1883
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 5. representant Bergen Forretningsfører Norges kommunistiske parti

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 03.05.1883, Bergen.
Sønn av havnearbeider Thomas Johannesen Morland (1852-1943) og Marie Moldegaard (1854-1919).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen

Sjømann (1897-1907)
Losse- og lastearbeider - Bergen (fra 1907)
Forretningsfører - Bergens Losse- og Lastearbeiderforening (fra 1925)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Bergen bystyre
1919-22 medlem Bergen bystyre
1922-25 medlem Bergen bystyre
1925-28 medlem Bergen bystyre
1945-47 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Havnestyret, Bergen (fra 1917)

Verv i organisasjoner:

Formann - Fæstningskaiens Arbeiderforening (1916-1925)

Andre administrative verv:

Formann - Styret A.s Samvirke i Bergen (fra 1932)

Diverse:

Okkupasjonen: Arrestert 19. sept. 1942 og satt på Ulven til 22. nov. s. å. Påny arrestert 9. sept. 1944 og satt på Espeland til oktober og deretter på Grini til frigjøringen.