Biografier

Christian Ludvig Jensen


Født: 17.11.1885
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 5. representant Akershus fylke Høiesterettsadvokat Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Bærøe i 1945.

Personalia:

Født 17.11.1885, Oslo.
Sønn av justitiarius i Oslo byrett Carl Fredrik Jensen (1855-1929) og Antonette Christiane Holtermann (1855-1930).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss skole i Oslo (1904)
Cand. jur. (1909)
Student - Tyskland (1912-1913)
Advokaturen (1917)

Kompagnon - Advokatene Fr. Stang Lund og Jens Michael Lund i Oslo (til 1930) (fra 1930 kompagnon med Bernt Lund)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Moss (1909-1911)
Kst. sorenskriver - Moss (1912) (i 1/2 år)
Overrettssakfører senere fullmektig - Advokatene Fr. Stang Lund og Jens Michael Lund i Oslo (1913-1917)
Midlertidig fylkesmann - Oslo og Akershus (1945) (8. mai-11. sept. 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1931 medlem Aker herredsstyre
1934-37 ordfører Aker herredsstyre
1937-1940 ordfører Aker herredsstyre
1945 ordfører Aker herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1945-1946: medlem fylkesutvalget, Akershus.

Offentlige verv:

Medlem/formann - En rekke kommunale utvalg, komiteer og styrer
Medlem - Kommunallovutvalget av 1948
Medlem - Komiteen om sammenslutningen Aker-Oslo
Medlem - Friluftskommisjonen av 1938
Medlem - Statens ferieråd
Medlem - Akers kommunale idrettsutvalg
Medlem - Generalplankomiteen for Oslo og omegn
Medlem - Akers Elektrisitetsverks råd (fra 1932)
Formann - Akers Elektrisitetsverks råd (fra 1936)
Formann - Styret Norges Kommunalbank (fra 1945)
Medlem - Styret Akers Elektrisitetsverks (fra 1946)
Formann - Oslo bymuseum (fra 1946)

Verv i partier:

Nestformann - Akers Høires fellesstyre (fra 1937) (1937--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Norsk Tindeklub (1919-1928)
Medlem - Styret Den Norske Turistforening (fra 1923)
Formann - Styret Norsk Tindeklub (1926-1928)
Medlem - Styret Oslo krets av Den Norske Sakførerforening (1926-1931)
Viseformann - Styret Den Norske Turistforening (1926-1933)
Medlem - Rådet for Landslaget for Reiselivet i Norge (fra 1933)
Formann - Styret Den Norske Turistforening (1933-1940)
Medlem - Rådet for Reisetrafikkforeningen for Oslo og Omegn (fra 1934)
Medlem - Representantskapet Nationaltheatret (fra 1937)
Redaktør - "Norsk Retstidende" (fra 1946)
Formann - Hovedstyret Oslo krets av Den Norske Sakførerforening (fra 1947)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret A.s Akersbanene, A.s Ekebergbanen og A.s Holmenkollbanen
Formann - Styret forsikringsselskapet Eidsvold
Formann - Styret A.s Buskerud Papirfabrikk
Medlem - Representantskapet forsikringsselskapet Glitne
Medlem - Forstanderskapet Akers Sparebank (fra 1939)
Medlem - Direksjonen Akers Sparebank (fra 1943)

Diverse:

Slektskap: Om hans farfar, statsråd C. Jensen, dennes bror, sogneprest F. N. Jensen, og hans oldefar på morsiden, prost N. C. Nissen, se Lindstøl s. 441, 442, 642.